Demando logo
Tech Glossary

Vad är LDAP?

LDAP är en protokoll som används för att hämta och manipulera information i en central databas. Det är ofta använt för att hantera användarinformation i ett nätverk, såsom användarnamn, lösenord och gruppmedlemskap. LDAP är ett flexibelt protokoll och kan användas för att hämta information från olika typer av databaser. Det är vanligtvis snabbare och enklare att använda LDAP för att hämta information från en databas än att använda andra protokoll, såsom SQL. LDAP kan användas för att hämta information från olika typer av databaser, såsom Active Directory, eDirecotry och OpenLDAP. LDAP är också ett protokoll som används för att synkronisera information mellan olika databaser. Det finns många olika verktyg för att använda LDAP, såsom Apache Directory Studio och phpLDAPadmin.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto