Demando logo
Tech Glossary

Vad är Lambda?

Lambda är ett koncept inom programutveckling som går ut på att använda funktioner som parametrar i andra funktioner. Detta gör det möjligt för programmerare att skapa kod som är mer flexibel och lättare att ändra. Lambda-funktioner kan användas för att hantera data i olika databaser, skapa nya API:er och microservices samt för att automatisera olika processer. Lambda är en av de mest använda teknikerna inom serverless computing, ett koncept där man skapar och körer applikationer utan att behöva hantera någon serverinfrastruktur.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto