Demando logo
Tech Glossary

Vad är KPI Dashboards?

KPI Dashboards är ett verktyg som används för att visualisera nyckeltal och prestationsindikatorer på ett tydligt och överskådligt sätt. Genom att samla in data från olika källor och presentera den i form av diagram, tabeller och grafik kan användare snabbt få en överblick över företagets prestationer och måluppfyllelse.Det finns flera olika program och verktyg som erbjuder möjligheten att skapa KPI Dashboards, bland annat Tableau, Power BI och Google Data Studio. Dessa verktyg ger användare möjlighet att anpassa sina dashboards efter sina specifika behov och mål, samt att dela och kommunicera data med andra i organisationen.Genom att använda KPI Dashboards kan företag effektivt följa upp och analysera sin prestation för att fatta väl underbyggda beslut och optimera sin verksamhet. Dashboards kan skräddarsys för olika användare och avdelningar för att ge relevant och uppdaterad information i realtid.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto