Demando logo
Tech Glossary

Vad är Koa?

Koa är ett webbramverk för Node.js. Det är skapat av Express-gruppen och är en av de mest populära ramverken för Node. Koa använder asynkron programmering och är därför snabbare och mer effektiv än andra ramverk. Koa är också lättare att använda och lättare att lära sig än andra ramverk.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto