Demando logo
Tech Glossary

Vad är Kanban?

Kanban är en teknik som används för att hantera och följa upp arbete i processer. Tekniken är uppkommen inom Lean-filosofin och har sedan dess använts av många företag inom olika branscher. Kanban innebär att man använder sig av visuella representationer av arbetet som ska göras, och dessa representationer kallas för kort. Varje kort innehåller information om ett arbetsmoment, och när ett kort är färdigt flyttas det till nästa steg i processen. Kanban används för att visualisera och hantera arbete i processer, och är särskilt användbart när man arbetar med flera olika arbetsuppgifter samtidigt. Tekniken kan också användas för att följa upp arbete i projekt, och för att se till att alla arbetsuppgifter blir gjorda i rätt ordning. Kanban är en teknik som har många fördelar jämfört med andra tekniker och metoder. En av fördelarna är att den är enkel att använda, och att den inte kräver mycket tid eller resurser för att implementeras. Tekniken är också flexibel, och kan anpassas efter olika behov och situationer. Det finns dock också några nackdelar med Kanban. En av dessa är att tekniken inte alltid fungerar lika bra i alla situationer. Dessutom kan det vara svårt att få alla personer i ett projekt att använda tekniken på samma

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto