Demando logo
Tech Glossary

Vad är JSP?

JSP (JavaServer Pages) är ett teknik för att skapa dynamiska webbsidor. JSP-sidor innehåller vanlig HTML-kod och JSP-taggar. JSP-taggar används för att lägga till Java-kod i HTML-koden. Java-koden i JSP-sidor körs på servern och genererar HTML-kod som skickas till webbläsaren. JSP används för att skapa webbsidor som innehåller mycket dynamiskt innehåll. Exempel på dynamiskt innehåll är användarinformation, tidsstämplar och databasinformation. JSP är ett bra val för att skapa webbsidor som innehåller mycket dynamiskt innehåll eftersom det gör det möjligt för utvecklare att skapa och testa webbsidor snabbt. JSP är ett teknik som är liknande ASP (Active Server Pages) och PHP (Hypertext Preprocessor). Alla tre teknikerna gör det möjligt för utvecklare att skapa dynamiska webbsidor. JSP är dock unikt eftersom det använder Java-språket. Det gör JSP till ett bra val för utvecklare som redan är bekanta med Java.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto