Demando logo
Tech Glossary

Vad är JSONP?

JSONP är en teknik som används för att göra cross-domain HTTP-requests genom att ladda externa skript. Det är en förkortning för JSON with Padding och fungerar genom att skapa en dynamisk <script> tagg som laddar JSON-data från en annan domän. En av fördelarna med JSONP är att den tillåter cross-domain kommunikation, vilket är begränsat av samma-för-ursprung-policy i webbläsare. Genom att använda JSONP kan utvecklare hämta data från andra domäner utan att behöva implementera CORS eller server-sida proxy.Det finns dock vissa säkerhetsrisker med JSONP, eftersom det öppnar upp för potentiella angrepp som cross-site scripting (XSS). Det är därför viktigt att användare av JSONP är medvetna om säkerhetsaspekterna och implementerar lämpliga skyddsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till data.JSONP har varit en populär teknik inom webbutveckling, men det har på senare tid ersatts av modernare alternativ som JSON med CORS (Cross-Origin Resource Sharing) och JSON Web Tokens (JWT). Det är viktigt för utvecklare att vara medvetna om de olika alternativen och välja den bästa metoden för att säkert och effektivt hantera cross-domain kommunikation på sina webbplatser.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto