Demando logo
Tech Glossary

Vad är JDBC?

JDBC (Java Database Connectivity) är ett Java-API (Application Programming Interface) som definierar en standard för kommunikation mellan en Java-applikation och en databas. JDBC gör det möjligt för Java-programmerare att skapa databasdrivna applikationer. JDBC-drivrutiner finns för de flesta databaser, både kommersiella och gratis. JDBC-standarden definierar hur en applikation kan göra följande: • Skapa en anslutning till en databas • Skicka SQL-kommandon till databasen • Processa resultaten av SQL-kommandon JDBC ger Java-programmerare ett enhetligt sätt att hantera olika databaser. Programmerare behöver bara lära sig JDBC-API:et och inte de olika databasernas egna API:er. Detta gör det möjligt för programmerare att byta databas utan att behöva ändra mycket kod. JDBC-drivrutiner finns för de flesta databaser, både kommersiella och gratis. De flesta databaser har en JDBC-drivrutin som är skriven i Java. Detta gör det möjligt för JDBC-drivrutinerna att användas på olika plattformar. Det finns två olika typer av JDBC-drivrutiner: • JDBC-ODBC-drivrutiner • Natives JDBC-drivrutiner JDBC-ODBC-drivrutiner använder ODBC (Open Database Connectivity) för att kommunicera med databaser. ODBC är en standard för att kommunicera med data

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto