Demando logo
Tech Glossary

Vad är Istio?

Istio är ett open source-projekt som gör det möjligt att skapa microservices-baserade applikationer som är lätta att skala och hantera. Projektet är ett samarbete mellan Google, IBM och Lyft. Istio använder en sidecar-kontainer som installeras bredvid varje microservice-instans för att hantera trafik, säkerhet och kommunikation. Istio har flera användningsområden, bland annat: - Traffic management: Istio kan användas för att styra trafik mellan microservices, till exempel för att balansera belastningen eller för att aktivera A/B-tester. - Security: Istio kan användas för att hantera säkerheten på microservices-nivå, till exempel genom att konfigurera åtkomstkontroll eller kryptering. - Observability: Istio kan användas för att samla in och analysera data från microservices, till exempel för att hitta felaktig kod eller för att göra prestandaanalyser. Istio är ett av de första verktygen som erbjuder dessa funktioner på ett integrerat sätt. Det finns dock liknande verktyg, till exempel Linkerd och Envoy, som också erbjuder microservices-stöd.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto