Demando logo
Tech Glossary

Vad är ISO?

ISO är en internationell organisation för standardisering av olika tekniker och processer. De flesta av ISO:s standarder är tekniska specifikationer som beskriver hur man ska göra något, till exempel hur man ska tillverka en produkt eller utföra en viss tjänst. ISO:s standarder är frivilliga, men många företag väljer att följa dem för att visa att de uppfyller vissa kvalitetskrav. ISO har utvecklat flera olika standarder inom olika områden, men den mest kända standarden är ISO 9001. ISO 9001 är en kvalitetsstyrningsstandard som beskriver hur man ska planera, genomföra och kontrollera en verksamhet så att den uppfyller vissa kvalitetskrav. ISO 9001 är den mest använda kvalitetsstyrningsstandarden i världen och används av företag inom olika branscher. Det finns även andra standarder inom ISO, till exempel ISO 14001 som är en miljöstyrningsstandard. ISO 14001 beskriver hur man ska planera, genomföra och kontrollera en verksamhet så att den uppfyller vissa miljökrav. ISO 14001 är den mest använda miljöstyrningsstandarden i världen och används av företag inom olika branscher.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto