Demando logo
Tech Glossary

Vad är IPv6?

IPv6 är en internetprotokollstandard som används för att främja den exponentiella tillväxten av internetanslutna enheter. Det är en uppgradering från den äldre standarden IPv4 och syftar till att lösa problem som den begränsade adressrymden och öka säkerheten och prestandan för nätverk.Med IPv6 ökar antalet tillgängliga IP-adresser avsevärt, vilket möjliggör enkel identifiering och kommunikation mellan alla enheter som är anslutna till internet. IPv6 stöder även nya funktioner som bättre säkerhet och kvalitetstjänster för nätverkstrafik.Det finns flera olika protokoll och tekniker som stödjer implementeringen av IPv6, inklusive tunnelprotokoll och övergångstekniker för att underlätta övergången från IPv4 till IPv6. Exempel på andra internetprotokollstandarder är IPv4, TCP/IP och UDP.IPv6 är avgörande för att möta det ökande antalet anslutna enheter och säkerställa en smidig och effektiv kommunikation över internet. Det spelar en viktig roll i att främja innovation och tillväxt inom den digitala världen.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto