Demando logo
Tech Glossary

Vad är Hudson?

Hudson är ett open source-byggsystem som används för att automatisera byggprocessen för olika typer av applikationer. Det kan integreras med olika verktyg för kodkontroll, byggverktyg och provning. Hudson kan köras på flera olika operativsystem och har stöd för olika byggsystem som Apache Ant, Apache Maven och Gradle. Hudson har flera olika användningsområden, till exempel: - Automatiserad byggning av applikationer - Testerna körs efter varje kodändring - Byggprocessen kan konfigureras och automatiseras - Applikationer kan deployas automatiskt Hudson har många likheter med andra byggsystem, till exempel Jenkins och Bamboo. Alla dessa system har stöd för olika byggsystem och kan integreras med olika verktyg. De har också flera olika användningsområden, till exempel automatiserad byggning, tester och deployment.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto