Demando logo
Tech Glossary

Vad är HTTPS?

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) är en protokoll för säker kommunikation på internet. HTTPS används för att skydda användarnas identitet och information. HTTPS är en krypterad version av HTTP, som är den vanligaste protokollet för kommunikation på internet. HTTPS ger användarna en högre grad av säkerhet och skydd jämfört med HTTP.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto