Demando logo
Tech Glossary

Vad är HRO?

HRO står för Human Resource Outsourcing och innebär att ett företag outsourcar vissa av sina HR-funktioner till en extern leverantör. Genom att använda HRO-tjänster kan företag effektivisera och optimera sitt personalarbete. Exempel på HR-funktioner som kan outsourcas inkluderar lönehantering, rekrytering, personaladministration och HR-rådgivning.Det finns många företag som erbjuder HRO-tjänster, varav några av de mest kända är ADP, Randstad och Paychex. Dessa företag kan hjälpa till med allt från att hantera löneutbetalningar och skatter till att rekrytera nya medarbetare och erbjuda HR-support.Att använda HRO-tjänster kan vara fördelaktigt för företag som vill fokusera på sin kärnverksamhet och låta experter hantera HR-relaterade frågor. Genom att outsourca vissa HR-funktioner kan företag spara tid och resurser samtidigt som de säkerställer att deras personalarbete är effektivt och i linje med gällande lagar och regler.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto