Demando logo
Tech Glossary

Vad är High Availability?

High availability är en teknik som används för att säkerställa att en tjänst eller ett system är tillgängligt när det behövs. Det innebär att tjänsten eller systemet kommer att vara tillgängligt trots fel eller störningar. Det finns olika sätt att uppnå hög tillgänglighet, men det vanligaste är att använda redundans. Redundans innebär att flera kopior av tjänsten eller systemet finns, så att en kopia kan ta över om en annan kopia inte fungerar. Det finns olika grader av redundans, och olika sätt att uppnå hög tillgänglighet. För att uppnå hög tillgänglighet krävs ofta höga investeringar i teknik och utrustning. Det är dock viktigt att komma ihåg att hög tillgänglighet inte alltid är nödvändigt eller lönsamt. Det är viktigt att bedöma behovet av hög tillgänglighet för varje enskilt system eller tjänst. Det finns olika sätt att mäta tillgänglighet. En vanlig mätmetod är uptime, som är den tid som tjänsten eller systemet är tillgängligt. Uptime kan mätas i procent, och målet för hög tillgänglighet är ofta att uppnå en uptime på 99,999%. Det finns också andra mätmetoder, som t.ex. response time och error rate. Det finns olika verktyg och tekniker som kan användas för att uppnå hög tillgänglighet. Några exempel är failover, load

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto