Demando logo
Tech Glossary

Vad är Hazelcast?

Hazelcast är en distribuerad datahanteringsplattform som används för att hantera stora mängder data i realtid. Plattformen gör det möjligt att snabbt och effektivt lagra, hantera och bearbeta data i realtid.Hazelcast erbjuder en mängd olika funktioner för att underlätta datahanteringen, inklusive cachehantering, distribuerade beräkningar och händelsehantering. Plattformen är skalbar och kan hantera stora mängder data utan att förlora prestanda.Det finns även andra plattformar som erbjuder liknande funktioner som Hazelcast, såsom Apache Ignite, Apache Geode och Redis. Hazelcast skiljer sig genom sin enkelhet och flexibilitet, vilket gör den till ett populärt val för företag som behöver hantera stora datamängder effektivt.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto