Demando logo
Tech Glossary

Vad är Gulp?

Gulp är ett verktyg för automatisering av uppgifter i webbutvecklingsprocessen. Med Gulp kan man enkelt automatisera tidskrävande uppgifter såsom minifiering och kompilering av Sass- eller Less-filer till CSS, samt JavaScript-kod till minifierad och kompilerad kod. Gulp är ett mycket användbart verktyg för webbutvecklare och kan underlätta och snabba upp processen avsevärt.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto