Demando logo
Tech Glossary

Vad är Go-to-market Strategy?

Go-to-marknadsföring är den strategi som används för att nå ut till kunderna och få dem att köpa ett företags produkter eller tjänster. Detta kan göras på olika sätt, till exempel genom reklam, marknadsföring, försäljning och PR. För att lyckas med sin go-to-marknadsföring måste företagen veta vilka kunder de vill nå och hur de ska nå dem på bästa sätt.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto