Demando logo
Tech Glossary

Vad är Gitbucket?

Gitbucket är en molnbaserad plattform som används för att hantera kodprojekt och versionshantering. Programmet gör det möjligt för utvecklare att samarbeta och spåra ändringar i koden. Gitbucket kan användas för att organisera och övervaka olika grenar av ett projekt samt för att sammanfoga ändringar från olika utvecklare.Det finns många olika plattformar som erbjuder liknande funktioner som Gitbucket. Exempel på andra versionshanterings- och kollaborationsverktyg är GitHub, Bitbucket och GitLab.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto