Demando logo
Tech Glossary

Vad är GIS?

GIS, eller Geografiska informationssystem, är en teknik som används för att samla in, lagra, analysera och visualisera geografisk data. GIS-tekniken gör det möjligt att se och analysera data i ett geografiskt sammanhang, och därmed få en bättre förståelse för hur olika faktorer påverkar varandra. GIS-tekniken liknar andra tekniker som används för att analysera data, såsom statistiska analyser och databaser. Men GIS-tekniken har ett unikt fokus på geografisk data, och därför är den särskilt användbar för att analysera data som har en geografisk komponent.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto