Demando logo
Tech Glossary

Vad är Generative AI?

Generative AI, även känt som Generative Artificial Intelligence, är en teknik som används för att skapa nya data utifrån befintliga data. Det är en gren inom artificiell intelligens som fokuserar på att generera nya och unika data snarare än att tolka eller analysera befintlig data.Genom att använda generative AI kan man skapa bilder, texter, musik eller andra typer av digitala medier som är helt nyskapade av datorn. Tekniken kan vara användbar inom konstnärliga och kreativa applikationer samt inom design och simulering. Det finns olika metoder och algoritmer som används inom generative AI, inklusive GANs (Generative Adversarial Networks) och variational autoencoders. Dessa tekniker gör det möjligt för datorer att lära sig att generera nya data genom att studera och anpassa sig till befintliga data.Även om generative AI ännu är ett relativt nytt forskningsområde, har det redan visat sig ha stor potential inom olika industrier och tillämpningar. Genom att använda generative AI kan man skapa helt nya och unika digitala upplevelser och produkter.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto