Demando logo
Tech Glossary

Vad är GC-FID?

GC-FID står för Gas Chromatography with Flame Ionization Detection och är en analysmetod som används inom kemisk analys. Metoden är vanligt förekommande inom forskning och industri för att separera och kvantifiera olika kemiska ämnen i en blandning.Inom GC-FID används en gasvätskekromatograf för att separera de olika föreningarna i en provblandning. Därefter detekteras föreningarna med hjälp av en flamjonisationsdetektor (FID). FID är en allmänt använd detektor inom gasvätskekromatografi på grund av dess höga känslighet och stabilitet.Det finns flera andra detektorer som också kan användas inom gasvätskekromatografi, såsom elektrongängjonsdetektor (ECD) och kväve- och fosforföreningardetektorer. Varje detektor har sina egna fördelar och begränsningar beroende på vilken typ av föreningar som ska analyseras.GC-FID är en kraftfull analysmetod som används inom många olika branscher, inklusive läkemedelsutveckling, livsmedelsindustrin och miljöövervakning. Metoden möjliggör noggranna och kvantitativa analyser av komplexa blandningar, vilket gör den oumbärlig inom många forskningsområden.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto