Demando logo
Tech Glossary

Vad är Functional Programming?

Functional programming är en programmeringsparadigmsom fokuserar på att använda funktioner i stället för objekt och data. Detta gör det möjligt för programmerare att bygga program som är mindre komplexa och enklare att testa och underhålla. Functional programming är en av de mest populära programmeringsparadigmorna idag och används av ett flertal olika programmeringsspråk såsom Haskell, Lisp och Scheme.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto