Demando logo
Tech Glossary

Vad är FPGA?

FPGA är en teknisk färdighet som gör det möjligt för användare att skräddarsy sin egen digitala hårdvara. FPGA är en förprogrammerad logisk krets som kan konfigureras för att utföra olika digitala funktioner. FPGA är en flexibel teknik som gör det möjligt för användare att ändra sin hårdvara utan att behöva ändra sin kod. FPGA är en kostnadseffektiv teknik som gör det möjligt för användare att skräddarsy sin egen hårdvara. FPGA är en avancerad teknik som kräver en hög grad av kunskap och erfarenhet.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto