Demando logo
Tech Glossary

Vad är Flask?

Flask är ett webbramverk som använder Python. Det är ett mycket enkelt ramverk, och det finns ingen standard way of doing things, vilket gör det lätt att lära sig. Flask är också ett av de mest använda Python-baserade webbramverken. Det finns många olika alternativ för webbramverk, och det är svårt att säga vilket som är bäst. Flask är ett av de enklare ramverken, och det är lätt att komma igång med.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto