Demando logo
Tech Glossary

Vad är FDA?

FDA, som står för Food and Drug Administration, är en myndighet i USA som ansvarar för att reglera och övervaka säkerheten av livsmedel, läkemedel och kosmetika på marknaden.FDA har en viktig roll när det gäller att godkänna nya läkemedel och medicintekniska produkter innan de kan säljas till allmänheten. Myndigheten utför rigorösa tester och granskningar för att säkerställa att produkterna är säkra och effektiva att använda.Förutom att reglera läkemedel och medicintekniska produkter, ansvarar FDA också för att övervaka livsmedelssäkerheten. Myndigheten utför inspektioner av livsmedelsanläggningar för att säkerställa att de följer riktlinjer och regler för livsmedelssäkerhet.FDA är en viktig aktör när det gäller att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet genom att reglera och övervaka produkter på marknaden. Myndigheten spelar en viktig roll för att säkerställa att produkterna som säljs är säkra att använda och uppfyller de nödvändiga reglerna och bestämmelserna.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto