Demando logo
Tech Glossary

Vad är facilitering?

Facilitering är en process som syftar till att underlätta och stödja grupprocesser för att uppnå önskade resultat. En facilitator är en person som ansvarar för att leda och guida gruppen genom olika övningar och diskussioner för att främja samarbete och kreativitet. Facilitering används ofta inom organisationer för att lösa problem, fatta beslut, eller planera framtida åtgärder.Det finns olika metoder och tekniker som används inom facilitering, såsom brainstorming, gruppdiskussioner, och konsensusbeslut. En facilitator behöver ha goda kommunikationsfärdigheter, lyhördhet, och förmåga att skapa en trygg och öppen atmosfär för gruppen.Det finns många olika verktyg och program som kan underlätta facilitatorns arbete, såsom Miro, MURAL, och Zoom. Dessa verktyg möjliggör virtuell facilitation och samarbete, vilket är särskilt användbart i dagens digitala arbetsmiljö.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto