Demando logo
Tech Glossary

Vad är Event Sourcing?

Event sourcing är en teknik som används för att spåra ändringar i ett system genom att spara alla händelser som har inträffat i systemet. Detta gör det möjligt för användare att gå tillbaka och se hur systemet har förändrats över tiden. Event sourcing kan jämföras med andra tekniker som används för att spåra ändringar i ett system, såsom versionering och konfigurationshantering.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto