Demando logo
Tech Glossary

Vad är ETABS?

ETABS är ett datorprogram som används för att utföra analyser och design av byggnader. Programmet gör det möjligt att genomföra strukturanalyser, samt att simulera och utvärdera olika belastningsfall på en byggnad. ETABS kan användas för att beräkna bland annat bärförmåga, deformerade former, och konstruktionsdetaljer.Det finns många olika program som erbjuder liknande funktioner som ETABS. Exempel på andra strukturanalysprogram är SAP2000, Robot Structural Analysis och StaadPro.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto