Demando logo
Tech Glossary

Vad är Eslint?

ESLint är ett verktyg för att hitta och förebygga problem i JavaScript-kod. Det är ett lint-verktyg, vilket betyder att det analyserar koden och hittar potentiella problem. Dessa problem kan vara allt från syntaxfel till onödig kod. ESLint är ett mycket användbart verktyg för JavaScript-utvecklare, och det finns många liknande verktyg för andra språk. JSLint och JSHint är två andra populära lint-verktyg för JavaScript.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto