Demando logo
Tech Glossary

Vad är Entrust PKI?

Entrust PKI är en programvara som används för att hantera digitala certifikat och säkerhetsnycklar. PKI står för Public Key Infrastructure och är en säkerhetsmekanism som används för att säkerställa autenticitet, konfidentialitet och integritet av digital information.Genom att använda Entrust PKI kan organisationer skapa och hantera digitala certifikat för att säkerställa att endast behöriga användare har tillgång till information och system. Programvaran kan användas för att kryptera data, autentisera användare och enheter, samt verifiera integriteten av överförda data.Entrust PKI är en robust och pålitlig lösning för att säkra digital kommunikation och dataöverföring. Programvaran erbjuder avancerade funktioner för att skydda mot cyberhot och säkerställa att endast auktoriserade parter kan kommunicera och dela information säkert.I jämförelse med andra PKI-lösningar på marknaden, såsom Microsoft Active Directory Certificate Services och Symantec Endpoint Protection, utmärker sig Entrust PKI genom sin användarvänlighet, flexibilitet och skalbarhet. Programvaran erbjuder enkel implementering och hantering av certifikat samt möjligheten att anpassa säkerhetsinställningar efter organisationens behov.Sammanfattningsvis är Entrust PKI

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto