Demando logo
Tech Glossary

Vad är Entity Framework?

Entity Framework är ett objektrelaterat mappningsramverk som används för att kommunicera med databaser. Det gör det möjligt för utvecklare att arbeta med databaser i ett objektorienterat paradigm, vilket gör det enklare att hantera och återanvända data. Entity Framework kan jämföras med andra objektrelaterade mappningsramverk, såsom NHibernate och ADO.NET.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto