Demando logo
Tech Glossary

Vad är ENOVIA LCA?

ENOVIA LCA är en programvara som används för att utföra livscykelanalys på produkter och processer. Med ENOVIA LCA kan användare analysera miljömässiga konsekvenser av olika designbeslut och identifiera möjligheter för förbättringar. Programmet gör det möjligt att kvantifiera resursförbrukning, utsläpp och avfallshantering under hela livscykeln för en produkt. ENOVIA LCA kan också användas för att jämföra olika designalternativ för att optimera miljöprestanda.Det finns flera programvaror som erbjuder liknande funktioner som ENOVIA LCA för livscykelanalys. Exempel på andra programvaror är SimaPro, openLCA och GaBi.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto