Demando logo
Tech Glossary

Vad är Embedded Software?

Embedded software är den mjukvara som körs på enheter med begränsad datorkapacitet, såsom mikrokontrollorer. Denna typ av mjukvara är ofta optimerad för att köras på enheter med begränsad hårdvara och får därför ofta mindre komplexa uppgifter än mjukvara som körs på mer kraftfulla datorer. Jämfört med andra typer av mjukvara är embedded software ofta mer specialiserad och anpassad för det specifika systemet eller den specifika enheten där den körs. Detta innebär att det ofta är mer svårt att återanvända eller porta embedded software till andra system.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto