Demando logo
Tech Glossary

Vad är Embedded Linux?

Embedded Linux är en kompetens inom området där man jobbar med operativsystem som är anpassade för att köras på enheter med begränsad hårdvara. Detta skiljer sig från andra operativsystem eftersom det måste anpassas för att fungera på mindre och mer begränsade enheter. Det är vanligtvis inte möjligt att installera ett vanligt operativsystem på en sådan enhet. Embedded Linux är en kompetens som krävs för att kunna installera, konfigurera och anpassa ett operativsystem för en begränsad enhet. Det är också en kompetens som krävs för att kunna skapa och hantera program som körs på dessa enheter. Det finns många olika operativsystem som är anpassade för att köras på begränsade enheter. Embedded Linux är ett av dessa operativsystem. Andra operativsystem för begränsade enheter inkluderar Microsoft Windows CE och Google Android.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto