Demando logo
Tech Glossary

Vad är Duo Security?

Duo Security är en säkerhetsplattform som används för att skydda digitala identiteter och säkra åtkomst till olika system och tjänster. Plattformen erbjuder ett lager av säkerhet genom att använda tvåfaktorsautentisering för att verifiera användares identiteter.Med Duo Security kan företag och organisationer säkerställa att endast behöriga användare får tillgång till känslig information och system. Genom att använda Duo Security kan man undvika obehörig åtkomst och potentiella säkerhetshot.Duo Security är en av flera säkerhetsplattformar på marknaden som erbjuder liknande funktioner. Exempel på andra säkerhetsplattformar är Okta, RSA och Microsoft Azure AD.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto