Demando logo
Tech Glossary

Vad är DSL?

Det finns olika tekniska kompetenser och färdigheter som är relevanta för olika yrken. De flesta yrken kräver en viss mängd teknisk kompetens, oavsett om det är för att använda olika verktyg eller för att förstå och använda tekniska processer. DSL (Digitala färdigheter och kunskaper) är en kompetens som allt fler efterfrågar. Med en god DSL-kompetens kan man använda olika digitala verktyg och tjänster på ett effektivt och säkert sätt. Man kan också förstå och använda digitala tekniker på ett kreativt och innovativt sätt. DSL är en vidareutveckling av den traditionella IT-kompetensen. Med en god DSL-kompetens är man inte bara bekväm med att använda olika digitala verktyg, man kan också förstå och använda digitala tekniker på ett kreativt och innovativt sätt. Jämfört med IT-kompetensen är DSL mer fokuserad på användbarhet och kreativitet än på tekniska detaljer. DSL-kompetensen är också mer anpassningsbar till olika branscher och yrken. Med en god DSL-kompetens kan man till exempel använda digitala verktyg för att skapa nya produkter eller tjänster, utveckla nya affärsmodeller eller förbättra befintliga processer.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto