Demando logo
Tech Glossary

Vad är Design Thinking?

Design thinking är en kreativ och systematisk metod för att lösa problem. Den bygger på tre grundläggande idéer: 1) förstå användarens behov, 2) skapa lösningar som möter dessa behov, och 3) testa och iterativt förbättra lösningarna. Design thinking är en flexibel och anpassningsbar metod som kan användas i olika typer av problemlösningssituationer. Den skiljer sig från andra typer av problemlösningsmetoder genom att fokusera på användarbehov och lösningsfokuserade resultat.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto