Demando logo
Tech Glossary

Vad är Design Patterns?

Design Patterns är ett koncept inom mjukvaruutveckling som beskriver ett gemensamt uppträdande för olika typer av problem. Design Patterns används för att hitta en lösning på ett problem som har uppstått tidigare och som har bekräftats som en fungerande lösning. Design Patterns är inte en kod som kan kopieras och klistras in i ett program, utan snarare en idé eller ett koncept som mjukvaruutvecklare kan använda sig av när de stöter på ett liknande problem.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto