Demando logo
Tech Glossary

Vad är Deep Learning?

Deep Learning är en gren inom artificiell intelligens som fokuserar på att utveckla och använda algoritmer som kan lära sig och förbättra sig själva genom erfarenhet. Genom att använda neurala nätverk och stora datamängder kan deep learning-modeller upptäcka komplexa mönster och göra prediktioner med hög noggrannhet.Det finns många olika ramverk och verktyg som kan användas för att implementera deep learning-modeller. Exempel på sådana verktyg inkluderar TensorFlow, Keras och PyTorch. Dessa verktyg gör det möjligt för utvecklare att skapa och träna djupa neurala nätverk för olika tillämpningar, såsom bildigenkänning, naturligt språkbehandling och maskininlärning.Med hjälp av deep learning-tekniker har det blivit möjligt att skapa avancerade AI-system som kan utföra komplexa uppgifter inom olika områden, såsom medicin, självkörande bilar och röstigenkänning. Deep learning fortsätter att vara en framväxande teknik med stor potential för framtiden.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto