Demando logo
Tech Glossary

Vad är DBMS?

En databasmotor, eller DBMS, är ett program som tillhandahåller en databasstruktur och en gemensam gränssnitt för att manipulera och hämta data från databasen. De flesta DBMS är avsedda för att användas av flera användare samtidigt, och innehåller ofta verktyg för att hantera användarnas behörigheter. De flesta DBMS är också kapabla att hantera data i olika språk. Det finns många olika typer av DBMS, men de kan alla delas in i två huvudkategorier: relationella DBMS och objektrelaterade DBMS. De flesta DBMS är relationella, vilket innebär att data lagras i tabeller med kolumner och rader. Varje kolumn innehåller data av samma typ, och varje rad innehåller data om ett objekt. Objektrelaterade DBMS lagrar data i objekt, som är strukturerade som klassdiagram. Dessa DBMS är vanligen mer flexibla än relationella DBMS, men också mer komplexa.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto