Demando logo
Tech Glossary

Vad är Bootstrap?

Bootstrap är ett ramverk för att skapa webbsidor och webbapplikationer. Det gör det enkelt att skapa responsiva och anpassningsbara webbplatser. Bootstrap innehåller HTML- och CSS-mallar för typografi, formulär, knappar, tabeller, navigering och andra webbkomponenter, samt en JavaScript-bibliotek för att lägga till interaktivitet. Det finns många olika ramverk för att skapa webbsidor och webbapplikationer, men Bootstrap är ett av de mest populära. Detta beror delvis på att det är ett av de enklare ramverken att använda, och delvis på att det är ett av de mest anpassningsbara. Bootstrap är också ett av de mest responsiva ramverken, vilket betyder att det är lättare att skapa webbplatser som fungerar bra på alla enheter.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto