Demando logo
Tech Glossary

Vad är Applied Mathematics?

Det finns olika typer av matematik som man kan tillämpa i olika sammanhang. Applied Mathematics är en av dessa typer av matematik och innebär att man tar matematiska metoder och teorier och tillämpar dem på verkliga problem och situationer. Detta kan till exempel innebära att man använder matematik för att lösa ett fysikaliskt problem, eller att man använder matematiska modeller för att analysera och förutsäga hur en viss process kommer att utvecklas. Applied Mathematics är en mycket bred kompetens och kan därför vara svår att definiera exakt. Men i allmänhet kan man säga att det handlar om att kunna använda matematik på ett kreativt och flexibelt sätt för att lösa verkliga problem. Detta innebär oftast att man måste kunna tänka utanför boxen och vara bekväm med att hantera osäkerhet och att experimentera med olika lösningar. Applied Mathematics är en mycket användbar kompetens och kan vara nyttig i många olika typer av jobb. Det är en kompetens som ofta krävs inom forskning och utveckling, eftersom man ofta måste kunna lösa problem som inte har någon exakt lösning. Det är också en kompetens som ofta efterfrågas inom ekonomi och finans, eftersom det ofta handlar om att analysera och förutsäga hur en viss process kommer att utvec

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto