Demando logo
Jobb

Lediga jobb för Julia-utvecklare

Julia är ett relativt nytt programspråk som vinner popularitet inom datavetenskap, vetenskapliga beräkningar och maskininlärning. Framtidsutsikterna för Julia-utvecklare är därför lovande och efterfrågan kan förväntas öka i takt med ökande användning