Demando logo
Jobb

/

Wellia Group AB

Wellia Group AB

Wellia Group AB

För en bättre elevhälsa

Alla unga bör ha förutsättningar till psykisk hälsa och välmående. Det är en grundläggande faktor för kunskapsinlärning och goda skolresultat. Med Allbrys plattform vill vi möjliggöra en mer effektiv kommunikation mellan elevhälsa och elev samtidi

Globe icon
Product, Medical & Healthcare
Person icon
0-9 employees
Perks & Benefits
Small teams
Collective agreement
Updated tech stack
Prefer not to travel in work
Influence techonology/architecture
Own responsibility
Stability
Career development
Competitive salary
Fixed salary
Choose own equipment
Hackathons
Partnership program
Code days
Wellness allowance
Tech Stack
React.js
Graphql
Expressjs
React Native
NestJS
Docker
Media
company_cover_2022-02-22-15-23-06_6214f1cac710e.jpg
company_1_2022-02-22-15-24-06_6214f20637392.jpg