Demando logo
Jobb

/

VisBook Group

VisBook Group

VisBook Group

Less admin - more fun

VisBook har stöttat verksamheter inom besöksnäringen sedan 1995. Vår omfattande kundportfölj rymmer mer än 900 nöjda kunder, verksamma i de nordiska länderna men också i Europa och andra delar av världen. Som PMS-leverantör är vi stolta över vår öppn

Globe icon
Product, Sales, Ecommerce
Person icon
20-49 employees
Perks & Benefits
Development opportunities
Career development
Freedom at work
Own responsibility
Flexible working hours
Hackathons
Only inhouse work
Collective agreement
Fixed salary
Central office
Updated tech stack
Work-life balance
Wellness allowance
Competitive salary
Tech Stack
C++
Java
Xamarin
C#
.NET