Demando logo
Jobb

/

UCR

UCR

UCR

Gör skillnad för människors hälsa, jobba med kvalitetsregister!

Kvalitetsregister används för att löpande utvärdera och förbättra kvaliteten i vården och ger en unik möjlighet att följa resultat och kvalitet. De bidrar till att rädda liv, uppnå jämlik hälsa och används aktivt för uppföljning, lärande, förbättring

Globe icon
Product, Medical & Healthcare
Person icon
100-499 employees
Perks & Benefits
Occupational pension
Own responsibility
Ok to work from home
Only inhouse work
Career development
Work-life balance
Updated tech stack
More than 25 days of vacation
Development opportunities
Fixed salary
Wellness allowance
Flexible working hours
Extended compensation for parental leave
Tech Stack
Git
Spring
JSON
Bootstrap
Docker
JUnit
JavaScript
jQuery
Confluence
Angular
Bamboo
SAS
JIRA
IntelliJ IDEA
Mariadb
Java
Media
company_1_2019-09-19-13-04-35_5d8360c331afe.jpg