Demando logo
Jobb

/

Svensk Exportkredit

Sv

Svensk Exportkredit

Svensk Exportkredit (SEK) är ett statligt ägt bolag med det viktiga uppdraget, att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgången till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vår vision är att stärka svenska exportföretags konkurr

Globe icon
Public Sector, Finance & Insurance
Person icon
100-499 employees
Perks & Benefits
Central office
Snacks and beverages
Work-life balance
Shower
Occupational pension
Healthcare insurance
Non-regulated working hours
Only inhouse work
Flexible working hours
Development opportunities
Own responsibility
Fixed salary
Shorter work week
Updated tech stack
Ok to work from home