Demando logo
Jobb

/

Stockfiller

Stockfiller

Stockfiller

Ett samlat system för orderhantering, leveransuppföljning och försäljningsanalys för alla led från inköpare till leverantör inom livsmedelsindustrin.

Stockfiller är ett samlat system för orderhantering, leveransuppföljning och försäljningsanalys för alla led, från inköpare till leverantör inom livsmedelsindustrin. Vi når ut till alla kedjor inom dagligvaruhandeln och några av Sveriges största a

Globe icon
Product, Food, Web
Person icon
10-19 employees
Perks & Benefits
Work-life balance
Own responsibility
Central office
Small teams
Occupational pension
Shower
Wish to have customer contact
Flexible working hours
Only inhouse work
Hackathons
Career development
Development opportunities
Pet-friendly workplace
Choose own equipment
Pair programming
Prefer not to travel in work
Ok to work from home
Fixed salary
Code days
Influence techonology/architecture
Updated tech stack
Healthcare insurance
Tech Stack
React.js
Lumen
Angular
PHP
Laravel
Media
company_cover_2020-03-02-14-56-40_5e5d1098d0ad2.jpeg