company cover image
Demando logo

Stabelo Group AB

company logo

Incentivising sustainable borrowing.

Jobb

/

Stabelo Group AB

Finans och försäkring

20-49 anställda

Förmåner

Kompensation

Fast lön

Partnershipprogram

Tjänstepension

Livskvalitet

Eget ansvar

Verktyg

TypeScriptTypescript
ClojureClojure
Node.jsNode.js
GoGo
PythonPython

Livet hos Stabelo Group AB

Stabelo är Sveriges första, största och snabbast växande bolånefond. Stabelo grundades utifrån en enkel idé, att via en digital kanal erbjuda prisvärda bolån till ansvarsfulla bolånetagare. Stabelos finansieringsmodell är en bolånefond, där institutionella investerare, såsom pensionsbolag och försäkringsbolag, investerar kapital. Konceptet är väl beprövat i andra länder i Europa. I Nederländerna utgör bolånefonderna cirka 20 procent av nyutlåningen och erfarenheten från krisen är att den här typen av aktörer främjade den finansiella stabiliteten.
x

Hitta ditt perfekta jobb

Gå med nu